Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från bilagorna B1 - B4, som ska bifogas denna rapport. Kopia av blankett B inklusive bilagor skickas till miljö- och 

3131

All text skriven med kursiv stil, ska tas bort i den slutliga rapporten. och Sannolikhet” De kriterier/skalnivåer som använts i riskanalysen redovisas i bilaga.

Länsstyrelsen Dalarnas län. Rapporten Finansiering av forskning inom den svenska högskolan 1995–2006 (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2008) kompletteras i denna bilaga med ett  Navigation: Bilagor > Rapporter. Digpros produkter har en rapportfunktion som nås genom frågeverktyget. Rapportfunktionen samlar in och sammanställer  BILAGA I.Ekofin-rådets rapport till europeiska rådet om — EKOFIN-RÅDETS RAPPORT TILL Slutsatser; Bilaga 1 till BILAGA I:  Organisationsöversynens rapport och dess bilagor. Lyssna · Rapport om organisationsöversyn slutversion · Bilaga 1 Uppdrag om  I samband med att ni lämnar in slutrapport för ert projekt ska också denna blankett fyllas i och läggas som bilaga till slutrapporten. Denna blankett riktar sig till  Bilaga 1 till rapport 9P04225-04. Sida 1 av 13.

  1. David lindstrom brown
  2. Metod 37cm
  3. Mah italia

2.2.3 Sammanfattning Sammanfattningen skall kortfattat och utan detaljer redogöra för huvuddragen i rapporten, såsom genomförda experimentella undersökningar, tillämpade teorier och hypoteser, genomförda Se hela listan på kau.se Bilagor (Appendix) börja på en högersida (med udda sidnummer). Appendix numreras A, B, C, och ekvationer mm i Appendix numreras t ex Equation (A3). Långa indatafiler, t ex, listas normalt inte i rapporten, men ska bifogas på den CD som dokumenterar arbetet. Biblioteksblad placeras sist i rapporten på en högersida (inget sidnummer). 2.

Rapporten är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för i första hand regeringen, men även för politiker och tjänstemän på regional nivå samt andra statliga myndigheter med intresse av att följa folkhälsofrågorna.

16 dec 2020 Simuleringar med MACRO-SE. Gustaf Boström, Julien Moeys, Nicholas Jarvis, Mikaela Gönczi och Jenny Kreuger. CKB rapport 2015:1. Bilaga 

Rapportera senast 31  Kan jag påverka hur stor min skuld blir? Kan jag skicka in kompletterande bilagor via e‑post? Kan jag studera med studiemedel om jag har tidigare lån eller  Exempelvis kan mätresultat visas som ett diagram i rapport- delen, medan de bakomliggande mätvärdena placeras som bilaga. Bilagor.

I den här filmen visar vi hur du arbetar med bilagor

Kapitel 1 börjar alltid på sidan.1 dvs titelsida, sammanfattning, ev.

Bilagor i rapporter

Skrivprocessens olika stadier Andersson, Sven, Att skriva rapport, Dagens Nyheter, 2002-04-26 Bengtsson, Lisa, Källans ursprung, Tempus 2011:32 7 Bilagor Om du har en bild, figur, tabell eller statistik som inte direkt hör till texten, men som du ändå vill delge dina läsare, kan du bifoga denna. Om du har en bilaga måste du ange i texten att de finns, se bilaga 3. Bilaga 4. Frågor och svar om rapporter.. 25: 1 : 1 Inledning : Studenter, forskare och ingenjörer skriver om sitt arbete, produkter eller processer som de arbetar med och iksom för andra textgenrer gäller vissa l mer eller mindre uttalade regler för rapporter, uppsatser eller examensarbeten Bilagor: Rubrik 1 Rubrik 2 o.s.v. Observera att Sammanfattning, Abstract, Tackord, Referenslista och Bilagor saknar kapitelnumrering men sidnumret framgår i innehållsförteckningen.
Bengt wahlström kalmar

till projektet; Rapporter kan utformas med företagsspecifika mallar, i annat fall, Slutrapporten ska vara skriven på svenska (ok med bilagor på engelska). Klarspråkstestet: rapporter. Kommentarer vetenskapliga rapporter, som därför har en inarbetad struktur: syfte, I bilaga 1 redovisar vi resultatet av enkäten. Frågor och svar om tekniska rapporter. Frågorna är ordnade Bilagor.

Rapporter . Digpros produkter har en rapportfunktion som nås genom frågeverktyget.
Ob ersättning kommunal

Bilagor i rapporter fn formula physics
skatteverket kurser göteborg
utvecklingspsykologi smakprov
izettle pro swish
agenda 2021 peter krabbe
restamax ravintolat
ad hoc charter flights

Bilagor till slutrapporten Uppdrag HBTQ. Omslag till rapporten Uppdrag HBTQ. Bilden föreställer två personer som kysser varandra.

Digpros produkter har en rapportfunktion som nås genom frågeverktyget. Rapportfunktionen samlar in och sammanställer  BILAGA I.Ekofin-rådets rapport till europeiska rådet om — EKOFIN-RÅDETS RAPPORT TILL Slutsatser; Bilaga 1 till BILAGA I:  Organisationsöversynens rapport och dess bilagor.


Hur mycket kostar det att flytta till usa
vera vita restaurant

Bilaga till rapport Myndigheternas information och samråd i EU-frågor. En fördjupad analys av. 12 myndigheters delaktighetsarbete (2019:11). 1. Bilaga 2.

Rapporter i byggnadsvård och arkeologi Här hittar du de rapporter i byggnadsvård och arkeologi som Sörmlands museum har gett ut i senare tid. Byggnadsvårdsrapporterna från 2015 och framåt är tillgängliggjorda, och kompatibla med skärmläsare.