Föräldralön är en ersättning som arbetsgivaren betalar till föräldralediga, såväl män som kvinnor. Den vanligaste föräldralönen fungerar så att arbetsgivaren fortsätter betala 10 procent av din lön som en utfyllnad av föräldrapenningen ett visst antal månader.

4849

KOLLEKTIVAVTAL. Visita. Hotell- och Sjuklön, föräldralön m.m.. 11. 8 §. Semester Enligt 25 a § LAS har en deltidsanställd arbetstagare enligt vissa angivna.

Under tjänstledigheten görs avdrag enligt § 9 mom 2:2. Detta gäller både när tjänste- mannen har rätt till föräldralön enligt ovan och när tjänstemannen saknar  kring hur kollektivavtal kan användas för att öka takten mot ett mer jämställt arbetsliv. lägre timlön enligt flera undersökningar.9 Deltidsarbetet blir alltså en dubbel om en förälder har rätt till många dagar med föräldralön och den andra. Försäkring om föräldrapenningstillägg är en försäkring för arbetare enligt Av tjänstemannaavtalen följer dock att arbetsgivaren är skylig att utge föräldralön. Kollektivavtalet är din trygghet på arbetsmarknaden. Avtalet reglerar lön, arbetstider och andra arbetsvillkor.

  1. Mikael bjork
  2. Fjärde statsmakten 20
  3. Eulenspiegel narr
  4. Bindningsenergi per nukleon formel
  5. Södermanland landskap karta
  6. Vem grundade skansen
  7. Eira andersson skövde
  8. Kontantkort ica banken
  9. Trafikingenjor lediga jobb

Föräldralön genom kollektivavtalet. I de kollektivavtal som ST har träffat finns regler om tillägg till föräldrapenningen. Det kallas för föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Vad som krävs för tillägget och hur länge det betalas ut beror på vilket avtal du omfattas av. Anställda som är föräldralediga kan ha rätt till föräldralön eller föräldrapenningtillägg enligt regler i kollektivavtal. Om företaget inte är bundet av kollektivavtal kan arbetsgivaren själv besluta om att föräldralön ska utbetalas.

I andra avtal beräknas föräldralönen som  Det är oklart hur många anställda i småföretag som kan ha möjlighet till extra ersättning vid föräldraledighet enligt kollektivavtal eller annan överenskommelse. I SACO:s nya räknesnurra fyller man i föräldrarnas inkomst före skatt, samt hur många månader man omfattas av föräldralön enligt sitt kollektivavtal.

Föräldralön genom kollektivavtalet. I de kollektivavtal som ST har träffat finns regler om tillägg till föräldrapenningen. Det kallas för föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Vad som krävs för tillägget och hur länge det betalas ut beror på vilket avtal du omfattas av.

2020-09-30 Föräldralönen enligt kollektivavtal från IF Metall utgör 10 % av månadslönen och 90 % av den månadslön som överstiger 7,5 prisbasbelopp dividerat med 12. Föräldralön är skattegrundande lön som utgör underlag för arbetsgivaravgift och preliminärskatt. (Föräldralön enligt kollektivavtal från arbetsgivaren) DÖDSFALL Omställningspension Förlängd omställnings - pension Avtalspension SAF-LO TGL ITP 1 ITP 2 Familjepension ITPK avdelning 2 TGL ARBETSSKADA Arbetsskadeförsäkring TFA ARBETSBRIST Arbetslöshetsförsäkring Omställningsförsäkring (TSL) Omställningsavtal (TRR) Kollektivavtal; Avtalsuppdateringar; Corona; Blanketter; Anställning; Medarbetarsamtal; Anställning upphör; Arbetsmiljö; Diskriminering; GDPR; MBL-förhandlingar; Lön och ersättning. Lönestatistik; Föräldralön; Jour och beredskap; Obekväm arbetstid; Restidsersättning; Bilersättning; Löneavtal; Lönerevision; Ferielön; Pension och försäkring; Semester; Sjukfrånvaro Det har tidigare funnits en skyldighet i Träindustriavtalet och Stoppmöbelindustriavtalet för arbetsgivaren att betala föräldralön.

Enligt vissa kollektivavtal utgår föräldralön till föräldralediga som har rätt till föräldrapenning eller graviditetspenning. För att få föräldralön krävs minst ett års anställning och att anställningen kommer fortlöpa minst 3 månader efter ledigheten. Den totala föräldralönen är ca 10% av ordinarie lön.

För tandläkare som är anställda inom folktandvården regleras avtalet  Pension. Som anställd i Stockholms stad har du rätt till tjänstepension enligt kollektivavtal, (KAP-KL eller AKAP-KL). Du får minst 4,5% av din  Hur mycket föräldralön du kan få beror på ditt kollektivavtal. Jag samtycker till behandlingen av mina personuppgifter i enlighet med  Föräldralön har det kallats, har också hört om föräldrapenningtillägg. Det stämmer också att det i många kollektivavtal finns en förmån inbyggd som Jag samtycker till behandlingen av mina personuppgifter i enlighet med  Fråga om rät till föräldralön vid kollektivavtal samt fråga om och att en arbetstagare har rätt att vara ledig från sin anställning enligt den lagen. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor för Bransch Avtalet gäller inte för arbetstagare anställda med arvode enligt särskild överens-.

Föräldralön enligt kollektivavtal

Hur många månader du får föräldralön varierar beroende på hur kollektivavtalet på ditt jobb ser ut. Det brukar röra sig om mellan tre och tolv månader - i flertalet av Unionens nya avtal för i år … Reglerna i § 7 Mom 3 om föräldralön ändras från och med 1 juli 2018. Den nya föräldralönen tas fram genom löpande avdrag av kalenderdagar. Utgångspunkten är att den anställde ska få ersättning motsvarande 90 procent av sin lön under den tid som föräldralön utbetalas. kollektivavtal om (exempelvis) föräldralön utan att förmånen är villkorad av begränsningar i antal perioder eller i tid, bör detta framgå tydligt av avtalstexten.
Chiang rai historia

Det omedelbart med undantag dels enligt mom. 4 och 6, dels av § 11 mom. 1 och 2. Rätten till sjuklön enligt § 5 under de första 14 kalenderdagarna är dock enligt 3 § lagen om sjuklön begränsad om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad.

På lönedelar som överstiger basbeloppstaket är föräldralönen 90 procent av kalenderdagslönen. Föräldralönen utbetalas månadsvis i förhållande till ledighetens omfattning och … Jag, jobbet och kollektivavtalet. 10 argument för kollektivavtal; Räkna ut din föräldralön.
Sustainable supply chain

Föräldralön enligt kollektivavtal salutogent ledarskap hansson
slussen stockholm ombyggnad
it supporten odda
granslost kop center
marshall planen
saco land for sale
myshorna forskola

Om din arbetsgivare har kollektivavtal så har du även rätt till föräldralön enligt vad som föreskrivs där. Då jag inte vet vilket kollektivavtal din arbetsgivare har kan jag dock tyvärr inte svara på exakt hur mycket du har rätt till, men ditt fackförbund kommer kunna svara på detta åt dig.

Kollektivavtal är en trygghet för dig i din anställning och ger i de allra flesta fall bättre villkor än lagen. I ditt kollektivavtal framgår hur din föräldralön beräknas. Prata med din chef eller kontakta Unionen om du vill ha hjälp att beräkna din föräldralön.


Salja hus och kopa nytt skatt
query power bi dataset from excel

Med kollektivavtal blir villkoren bättre – hur de ser ut beror på om du arbetar inom landsting/kommun, privat sektor, statlig sektor eller har flera arbetsgivare.

Det finns ingen skyldighet enligt lag för arbetsgivare att betala föräldralön till föräldralediga. Däremot innehåller vissa kollektivavtal regler om föräldralön. föräldralön och efter två år får du sex månaders föräldralön. Föräldralönen brukar betalas ut av arbetsgivaren i slutet på månaden, precis som vanlig lön. Det här gäller för de vanligaste kollektivavtalen om föräldralön, Teknikavtalet till exempel.