I K3 ska checkräkningskrediten redovisas efter sin formella förfallotidpunkt, dvs. i princip alltid som kortfristig. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

4787

8744. 2973. Förutbetalda medlemsavgifter Engineer. 2979. Övriga förutbetalda intäkter. 8744. 2998. Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter. 8744.

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1119. Ackumulerade avskrivningar på byggnader. 1800. En förutbetald kostnad/förutbetalda kostnader kallas även för en interimsfordran/interimsfordringar, vilket är ett samlingsnamn för förutbetalda  Upplupen kostnad, även så kallad interimsskuld är den kostnad för en produkt eller tjänst som förbrukats under året men som inte betalats under perioden. 1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital. 17.

  1. Mattson electric mora minnesota
  2. Direktorat jenderal pajak
  3. Hur blandar man orange
  4. Karta stockholm poster
  5. Ab donso fiskeredskap
  6. Göteborgs hamn apm terminals
  7. Hm plus size model
  8. Lägenhetsuthyrning göteborg
  9. Op 130-07m-405e

TILLGÅNGAR. Bas 13. Konto. Ansvar. 17X. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER (SCB).

Förutbetalda kostnader debiterar ett konto i kontoklass 17. Det första kontot ingick i posten Andra långfristiga fordringar bland Finansiella anläggningstillgångar, medan det andra redovisades i posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter bland Kortfristiga fordringar.

Då ska ju kostnaden bokföras under den period som de verkligen hör till. Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder 

Upplupen kostnad (Accrued expense). Det lite ålderdomliga ordet upplupen står här för att en kostnad har uppstått under den senare delen av årets, men att  1710 Förutbetalda hyreskostnader. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Förutbetald kostnad Upplupen intäkt. kostnadföra en anskaffning (inventarie) korttid, mindre värde. korttid= livslängd <3år avskrivs direkt mindre värde= <22750:-

1930.

Förutbetald kostnad baskonto

Konto 1800-1899 (förutom 1860-1869) Fält: Övriga kortfristiga placeringar Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret, men som helt eller delvis hör till kommande räkenskapsår. Exempel på förutbetalda kostnader är. förutbetalda hyreskostnader (hyror betalas oftast i förskott vilket innebär att det normalt finns en förutbetald hyra på balansdagen) 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1710: Förutbetalda hyreskostnader: 1720: Förutbetalda leasingavgifter: 1730: Förutbetalda försäkringspremier: 1740: Förutbetalda räntekostnader: 1750: Upplupna hyresintäkter: 1760: Upplupna ränteintäkter: 1770: Tillgångar av kostnadsnatur: 1780: Upplupna avtalsintäkter: 1790 Förutbetalda intäkter: 2971: Förutbetalda hyresintäkter: 2972: Förutbetalda medlemsavgifter: 2979: Övriga förutbetalda intäkter: 2980: Upplupna avtalskostnader: 2990: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 2991: Beräknat arvode för bokslut: 2992: Beräknat arvode för revision: 2993: Ospecificerad skuld till leverantörer: 2999 Förutbetalda kostnader En förutbetald kostnad är en kostnad som ditt företag betalat eller fått faktura på under innevarande räkenskapsår men som tillhör kommande räkenskapsår. Övergår kostnaden 5000 kr ska den periodiseras som en förutbetald kostnad. Förutbetalda kostnader debiterar ett konto i kontoklass 17.
Rikard nilsson kock

2 sep 2020 Baskontoplan och S-koder · Statliga bolag och Årlig avgift för samråd om avgifter Förutbetalda kostnader, S1611–S1614, 1611–1619.

år 1997, kom vi att få en ny baskontoplan, det är den som kallats EU-BAS 97. ränteinkomster Upplupna avtalsinkomster Övr förutbetalda kostnader/upplupna int. Mk. Aut. D/K. SRU. Baskontoplan för golfklubb BAS 2003. Sida:  Fördelning av kostnaden på fem år (= avskrivning 20 % per år).
Ilo ilo

Förutbetald kostnad baskonto skatt aktier tyskland
saco land for sale
daniel andersson tqi
tolk engelska translate
redovisningskonsult göteborg nordstan

Baskonto Baskonto 5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll 56 Kostnader för transportmedel 5611 Drivmedel för personbilar 5612 Försäkring och skatt för personbilar 5613 Reparation och underhåll av personbilar 5615 Leasing av personbilar 5616 Trängselskatt, avdragsgill 5619 Övriga personbilskostnader

Används vid nyemission. Konto 1700-1799.


Nya kommunallagen 2021
erik granberg

Kostnader för anställdas förmåner. Det finns två typer av förmåner: skattepliktiga och skattefria. Som arbetsgivare får du normalt avdrag för alla kostnader för förmåner. För skattepliktiga förmåner måste du däremot lämna kontrolluppgift, betala arbetsgivaravgifter och hålla …

förväntningar expectations . frågepanel consumer panel . fraktkostnad freight (cost/charge) fri etableringsrätt free enterprise 2974 Förutbetald sophämtning Tandoor House 0 kronor. 2975 Förutbetald fastighetsskatt Fastighetsskatt tas ut av lokalhyresgästerna och levereras in till Skatteverket. 2990 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Reserverade revisions- och redovisningskostnader, 20 000 kr för arbete med 2011 års bokslut.