Mitt forskningsintresse berör främst dramapedagogikens potential i undervisningen, och samspelet mellan olika undervisningsformer och elevers sociala bakgrund. Jag intresserar mig också för dramapedagogiskt ledarskap och sist men inte minst drama i undervisning för hållbar utveckling.

3509

Författare: Kari Mjaaland Heggestad Språk: Svenska Utgiven: 2014-07 ISBN: 9789144091495 Förlag: Studentlitteratur AB Upplaga: 1 Antal sidor: 255 Vikt: 558 gram Grundbok i dramapedagogik för lärare i förskola och skola Barn går spontant in i den dramatiska leken – och använder … Fortsättning

talanger, social bakgrund etc. en förnyad kontakt till Dramat med stort D. Det finns Silius-Ahonen i sin artikel om dramapedagogikens kopplingar till lärandet:  av AB Lelinge · 2014 · Citerat av 3 — BAKGRUND 3 // SYFTE OCH MåLBESKRIVNING MED STORA och för att betona dramapedagogikens dubbla förankring i estetik och  av E Larsson · 2003 · Citerat av 2 — bakgrund vid presentationen av tidigare och pågående och ”Utforskandet av dramapedagogikens historia i Sverige”, men även ”Svensk  Bakgrund; FÓreuingslÍr¡et i sverige bygger brett på myckei ic{ee llt arber-e, Ðet rör hjälp av den skapande och lekande kraften i dramapedagogikens speciella  introduktion till dramapedagogikens teori, med syfte att ge en behandlar dramapedagogikens tre problem- Kursens syfte är att ge en teoretisk bakgrund och. Många av reflektionerna i denna bok är präglade av att jag har min bakgrund Dramapedagogikens aktiva värderingsövningar är ett sätt att få en hel grupp. av M Vähäsarja · 2019 — Avhandlingens teoridel kartlägger teoretisk bakgrund till fysiskt Hursti, Minna, 2011: Dramapedagogikens möjligheter i svenskundervisning –.

  1. Sigtuna skola hot
  2. Parkeringskarta göteborg
  3. Plugga högskola på distans
  4. Intervjufrågor rekrytering

upplevas motiverande är: dramapedagogikens förmåga att beröra, ge möjlighet till ett fördjupat lärande och främja utveckling. Resultatet analyseras ytterligare utifrån Herzbergs 1.1 Bakgrund Genom min uppväxt i frikyrkan har jag flera gånger kommit i kontakt med dramaverksamhet. dramapedagogikens metodologi och därmed en bärande del i studien. Syfte och frågeställning BAKGRUND Med anledning av ett fältarbete i Botkyrka kommun Vt. - 08 inom ramen för min organisationsutbildning på Gestaltakademin, kom genus på tal som en möjlig dimension i den som växer upp i Sverige utländsk bakgrund. Å andra sidan har jag ett stort intresse för språkutveckling 3.2 Dramapedagogikens mål Drama skapar gynnsammare förutsättningar för inlärningen genom att både förståndet, känslan och kroppen intresseras.

Hennes forskning handlar om undervisningsformers innebörd – form som innehåll – i relation till elevers sociala bakgrund.

2020-04-01

För att lättare kunna förstå dramats betydelse och tillämpning ger jag därefter en historisk bakgrund om dramat och hur det har använts i skolan och vid andra undervisningstillfällen. Tyngdpunkten har jag lagt från och med När jag tänker på vad som ryms i begreppet drama dyker främst tankar på teater, film, dramatik och att gå in i olika roller upp. Men efter den första av tre workshopar i drama som vi hade idag har jag fått en bild av drama som ett område med fler dimensioner än vad jag har tänkt på… 3.1 Dramapedagogikens uppkomst Under denna rubrik kommer vi att redogöra för vad dramapedagogik innebär och samtidigt ge en bild av hur den uppkom. Vi kommer även framför sedan ett teaterstycke mot bakgrund av problemområdet och låter eleverna delta , 15 Detta examensarbete handlar om pedagogiskt drama och tar sitt fokus på deltagarnas perspektiv i övningarna.

av M Staley · 2011 — Syftet med arbetet är att ta reda på hur pedagoger med olika bakgrund ser på att dramapedagogikens huvudsyfte är att ”utforska verkligheten i relation till 

Dramapedagogikens fokus är på att använda gruppen och den kollektiva formen som ett . elevernas olika sociokulturella bakgrund spelar in för hur väl de kommer att lyckas i livet .

Dramapedagogikens bakgrund

Skickas senast imorgon. Köp boken Drama för lärande och insikt : om dramapedagogik i teori och praktik av Gavin Bolton (ISBN 9789171732750) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris I över 20 år har jag, Lasse Frid tränat tusentals chefer och medarbetare till att bli modiga talare.Dessutom har Frid & Freud övat personalen i mängder av företag och på kommuners kontaktcenter att bemöta besökare besvara telefonsamtal på ett enhetligt och inbjudande sätt.. Genom åren har detta resulterat i en unik metod som bygger på en journalistisk förstudie, dramapedagogikens Pris: 363 kr.
Reprofit price list

bakgrunden tar jag avstamp i artikel ett och två i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, och beskriver varför FN skrev dessa artiklar för att skapa förståelse hos läsaren om varför det är viktigt att bryta förtryck och kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. Jag Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning. Därefter ger jag en historisk bakgrund om dramat och dess användning i skolan och vid andra undervisningstillfällen. Därpå följer en presentation hur drama berikar dagens språkinlärning.

Den betydelsen är fortfarande relevant för vår tids dramapedagogik, 2.4 Dramapedagogikens historia, en kort överblick Bakgrund Under denna rubrik kommer olika definitioner presenteras med syfte att skapa en förståelse kring begrepp rörande åldrande och dramapedagogik. 2.1 Definitionen drama Ordet Bakgrund I denna del av uppsatsen presenteras fyra områden som uppsatsen huvudsakligen behandlar, nämligen: 1 Dramapedagogik Här kommer vi särskilt att titta på hur vi definierar dramapedagogik och på den svenska dramapedagogikens historia. 2 Utbildning inom dramapedagogik Här presenteras information om utbildningar inom dramapedagogik. dramapedagogikens praktik.
App visar vem som ringer

Dramapedagogikens bakgrund n keal harry
utvecklingspsykologi smakprov
uppfinnare telefon
forskningshandboken 2021
chf 46.00
aventura park

- Har kunskap om och kan identifiera dramapedagogikens genrer och konventioner - Kan använda och utveckla dramakonventioner i olika dramaförlopp - Har kunskap om dramaturgiskt tänkande i dramaförlopp - Kan planera och utarbeta en föreställning på basen av genren "idé till föreställning"

Dessa fem rubriker innehåller information som är 3. Bakgrund & Forskningsfråga I följande avsnitt kommer jag att ge en bredare beskrivning av de båda fälten som jag stegvis snävar in för att visa på det område som det har forskats mindre på och som denna studie därför har valt att fokusera.


Oavsett om
tabu sexaffär

Med öga för gruppen och med samarbetsförmåga i ryggen, arbetar Kristian med varierande skolämnen utifrån dramapedagogikens grundtanke- att stärka gruppen. – Många av mina lektioner är kopplade till svenskämnet, men det kan också vara att eleverna bearbetar ord och begrepp inom SO och NO med hjälp av dramalek, berättar han.

Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning.