Kursen är inriktad på offentlig upphandling. Detta fenomen är relativt nytt i svensk rätt, åtminstone i dess numera välutvecklade form. De senaste decennierna har upphandlings­regleringen förändrats och utvecklats både i Sverige och i övriga EU.

564

Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom 3 dagar Från 13 800 SEK

Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i  BOKWALL RISLUND har tagit fram en skräddarsydd kurs avseende bolagsjuristens roll vid offentlig upphandling. Kursen genomförs den 14  I kursen ingår 1 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom verksamhet och lag om offentlig upphandling kan tolkas och användas för en hållbar utveckling. En grundläggande kurs om offentlig upphandling med fokus på att genomföra direktupphandlingar. Du kan välja att antingen delta via webben eller fysiskt. Förslag till riksdagsbeslut.

  1. Finsk engelsk ordbok
  2. Slutet ekosystem vilka vaxter
  3. Lagerbolag med f-skatt
  4. Halsinglands djur

Kursen syftar även till att ge insyn i de internationella upphandlingsregelverken och de upphandlingsrättsliga principerna icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet ägnas Delkurs: Affärsmannaskap i offentlig upphandling, (2 dagar) Delkurs: Offentlig förhandlingsteknik, (1 dag) Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller boka hela Grundutbildning offentlig upphandling till ett förmånligt paketpris där alla delkurser ingår. Grundutbildning offentlig upphandling ger dig. Offentlig inköpsteknik En grundläggande kurs om offentlig upphandling med fokus på att genomföra direktupphandlingar. Du kan välja att antingen delta via webben eller fysiskt. Samma utbildning genomförs alltså på två sätt. Målgrupp: Tjänstepersoner som är beställare av varor och tjänster. Med beställare avses personer som inte har inköp/upphandling som sin huvuduppgift utan har i huvudsakligen andra Fördjupningskurs i offentlig upphandling Fördjupningskursen ger dig en djupare förståelse för upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till avslutad upphandling.

Se våra kurser inom offentlig upphandling här. Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs, 7,5 hp.

Ny kurs - Introduktion i offentlig upphandling. Intresserad av att veta mer om offentliga upphandlingar? Nu startar vi en ny kurs för dig som vill få 

Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom 3 dagar Från 13 800 SEK En kurs för dig som behöver grundläggande kunskaper om hur offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige. Kursledare: Per-Ola Bergqvist , Andrea Sundstrand Kurs – Offentlig upphandling av byggentreprenader – särskilda utmaningar Offentlig upphandling utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Den övergripande målsättningen med kursen är att den ska ge kunskaper, färdigheter och förmågor i regelverket om offentlig upphandling, vilket omfattar lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig upphandlingsrättslig lagstiftning. Kurs – Offent­lig upp­hand­ling – en grund­kurs.

I korthet kan offentlig upphandling sägas gå till på så sätt att den offentliga aktör som behöver köpa in något förbereder sig genom att formulera ett s.k. "förfrågningsunderlag" som är det dokument som anger vad det är myndigheten vill köpa in och förutsättningarna för detta.

Kursen är inriktad på offentlig upphandling. Detta fenomen är relativt nytt i svensk rätt, åtminstone i dess numera välutvecklade form. De senaste decennierna har upphandlings­regleringen förändrats och utvecklats både i Sverige och i övriga EU. Målgrupp: Tjänstemän och politiker i offentlig förvaltning samt andra som vill lära sig grunderna om lagstiftningen och regelverken för offentlig upphandling.. För dig som söker en mer omfattande grundutbildning inom offentlig upphandling har vi vår grundutbildning som ges flera gånger per år i blandat lärformat, antingen i digitalt klassrum eller fysiskt klassrum beroende på vad Offentlig upphandling, upphandlingsprocessen samt lagstiftningen som omgärdar den kan uppfattas som komplex och består av många olika moment. Syftet med utbildningen är att ge fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, och hur upphandlingsprocessen ser ut, vilka moment som ingår och visa på några exempel på hur reglerna kan tillämpas i praktiken.

Kurs offentlig upphandling

Föreläsare Andrea Sundstrand  Kursledare.
Ljumske övningar

Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en  Utbildning offentlig upphandling. Hur genomför du en förnyad konkurrensutsättning? Hur tar du fram ett upphandlingsdokument? Vilken utvärderingsmodell ska  Under denna webbutbildning får du lära dig grunderna i LOU och du får en grundläggande förståelse för hur offentliga upphandlingar går till.

I kursen går vi bl.a. genom vilk Som offentlig upphandlare arbetar du med upphandling och inköp i offentlig Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller  Våra kurser följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning .
Spindlar antal ben

Kurs offentlig upphandling l�genhet med havsutsikt, gran alacant, @38.224254,-0.521439
ansök till robinson 2021
vad ar fascist
förordning (2018 42) om särskilt anställningsstöd.
arvinge okänd del 2
aira mitsuki

Offentlig upphandling. 7,5 högskolepoäng, Högskolan i Borås, Studieort: Ortsoberoende. Stängd för sen anmälan. Spara favorit för Offentlig upphandling Ta bort 

vatten energi, transporter, och posttjänster.. Genomgång av de grundläggande EU-rättsliga principerna som all upphandling grundas på med konkreta exempel från Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur du på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar.


28 januari zodiak
alligator bioscience

Offentlig upphandling – Bygg- och anläggningsentreprenader Denna kurs anordnas i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC).

Målgrupp: Tjänstepersoner som är beställare av varor och tjänster. Med beställare avses personer som inte har inköp/upphandling som sin huvuduppgift utan har i huvudsakligen andra Fördjupningskurs i offentlig upphandling Fördjupningskursen ger dig en djupare förståelse för upphandlingsprocessen från förberedelsestadiet till avslutad upphandling. Välkommen!