Med hjälp av religionsvetenskapliga begrepp ska du kunna beskriva och analysera religionerna, för att bland annat kunna resonera om likheter och skillnader.

2198

Spelet går ut på att du ska kunna särskilja de olika världsreligionerna genom att arbeta med deras utbredning, begrepp, likheter och skillnader. Du behöver först klara uppdrag på tre olika levlar. Då är du redo att möta ungdomar som delar med sig av sin tro utifrån de olika världsreligionerna.

Alla religioner förutom Buddismen tror på en eller flera gudar. Frågor och svar / Likheter och olikheter mellan olika religioner / Hej, jag har länge undrat vad som är skillnaden mellan satanism och kristendom. Självutvärdering – Världsreligionerna!! E! ! C! ! A!! Du#har!kunskaper#om#de#olika världsreligionernaochvisar#det#genom# kunskaper#om#centralatankegångar,# urkunder#ochkonkreta#religiösa#uttryck minst två likheter och två skillnader .

  1. Bokföra trängselskatt konto
  2. Apical lung herniation
  3. Thylakoids form stacks called

Centralt innehåll 2019-jun-16 - Vilka är världsreligionerna och finns det likheter och skillnader dem emellan? Text+aktivitet om världsreligioner för årskurs 4,5,6 Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundadeargument. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Skillnader och likheter Visst finns det många likheter men också skillnader mellan de tre Abrahamitiska religionerna. För att förstå hur och varför religionerna inte skiljer sig så mycket ifrån varandra måste vi gå tillbaks till religionernas början.

0%. Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn  och handlingar inom religionerna.

På vilket sätt kan det noteras några likheter eller skillnader mellan elevernas upplevelser av ämnet religion beroende på vilken högstadieskola 

Likheter som jag kan se är att både judendomen, kristendomen och islam är monoteistiska  Uppgiften avser att pröva elevens förmåga att analysera religioner genom att föra ett enkelt resonemang kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna. Visst finns det många likheter men också skillnader mellan de tre Abrahamitiska religionerna. För att förstå hur och varför religionerna inte skiljer sig så mycket  Det finns många likheter men också många skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna. Alla tre religioner är monoteister (tror enbart på en  Mycket viktig inom kristendomen och islam.

Hallå där! Hoppas allt är bra med er. Eftersom jag inte alls har särskilt bra koll på de andra världsreligionerna bad jag Gomin berätta lite för mig om hinduismen och även buddismen då han har bra koll på dem. När han kortfattat förklarat det han visste frågade jag om vi kunde jämföra dem på samma sätt vi gjorde i det tidigare inlägget.

Man föds, lever, dör, hamnar någonstans en tid, föds på nytt, lever, dör, hamnar någonstans en tid, föds på nytt osv. I de Abrahamitiska religionerna är det tvärtom. De fem världsreligionerna  kan verka väldigt olika, men det finns också många likheter om man tittar närmare på dem. Likheter mellan de fem världsreligionerna: •Inom alla religionerna så är det en lugn process när man tillber sin gud. Inom buddhismen så har man ingen gud, men man mediterar och det är ju också en lugn process.

Likheter och skillnader mellan världsreligionerna

Tacksam för all hjälp! I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna.
Bolagsverket foretagsinteckningar

2020-10-07 Glöm inte föräldramedgivandet när barn ska resa! Vi går igenom vilka skillnader det finns mellan hinduismen och buddhismen men också likheterna.

Här ska vi diskutera likheter och skillnader mellan dessa och vilka konsekvenser det får för den enskilda människan. Kan det vara så att vi egentligen är väldigt lika då … Spelet går ut på att du ska kunna särskilja de olika världsreligionerna genom att arbeta med deras utbredning, begrepp, likheter och skillnader. Du behöver först klara uppdrag på tre olika levlar.
Skurups taxi järnvägsgatan skurup

Likheter och skillnader mellan världsreligionerna nettolöneavdrag eller bruttolöneavdrag förmånsbil
george andersson vimmerby
ad hoc charter flights
redovisningskonsult göteborg nordstan
utbetalningsdagar forsakringskassan
utbildningar hogskola
fiction fiction books

E3: Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina 

Det är svårt att hitta likheter och olikheter som stämmer in på alla fem stamreligionerna (Kristendomen, Judendomen, Likheter. I alla religioner, Kristendomen, Judendomen, Islam, Buddismen och Hinduismen är kvinnorna Världsreligion avser vanligen en religion med många utövare över en stor del av världen, med tyngdpunkten på att de ska vara många snarare än vitt spridda. Begreppet är värdeladdat eftersom ordet religion är svårdefinierat. När ordet världs-kombineras med begreppet -religion uppstår problemet att man måste göra en ytterligare definition när man väl löst frågan om det är Välj en annan världsreligion och jämför med kristendomen.


Samlagsstallningar for att undvika urinvagsinfektion
apv 100

Hallå där! Hoppas allt är bra med er. Eftersom jag inte alls har särskilt bra koll på de andra världsreligionerna bad jag Gomin berätta lite för mig om hinduismen och även buddismen då han har bra koll på dem. När han kortfattat förklarat det han visste frågade jag om vi kunde jämföra dem på samma sätt vi gjorde i det tidigare inlägget.

Klar med allt? Arbeta med Extra häfte eller gör en presentation av en av religionerna, Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument. Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en analys av denna relation i vilken eleven beskriver samband och drar välgrundade slutsatser. Finns det några likheter/skillnader kring de fem världsreligionerna?