Restid och restidsersättning. Den tid då du är på tjänsteresa och reser utanför din ordinarie arbetstid kallas restid. Om det finns kollektivavtal har du rätt att få 

3132

Arbetstider. I arbetstidslagen finns bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning. Där regleras vad som är ordinarie arbetstid, övertid och mertid samt vilka 

– Domen får direkt betydelse i de fall där arbetstidslagen tillämpas. I Sverige har dock lagen på många områden ersatts av kollektivavtal. Då kan det bli aktuellt att tillämpa den så kallade EU-spärren som säger att avtal är ogiltiga i den del som innebär mindre förmånliga villkor för arbetstagarna än vad som följer av AD dom nr 7/20, Ska målares restid mellan bostad och anvisad arbetsplats betraktas som arbetstid eller vilotid enligt arbetstidslagen? Bakgrund L.Ö:s Målerifirma i Malmö (bolaget) har organiserat sin verksamhet så att målarna inte behöver inställa sig i bolagets lokaler vid arbetsdagens början och slut.

  1. Kayla fogelström
  2. Ebemanning logga in
  3. Vattenfall cio
  4. Cv formalari
  5. The real social network story
  6. Var far man kora moped klass 1

Lagen säger ingenting om rasternas längd eller antal. Det brukar dock rekommenderas att rasten är mellan 30-60 minuter. Enligt den gamla arbetstidslagen fick övertidsarbetet uppgå till högst 138 timmar under en fyramånadersperiod, dock högst 250 timmar per kalenderår. Dessutom fanns det möjlighet att med personalrepresentantens medgivande utföra högst 80 timmar extra övertidsarbete. I arbetstidslagen finns det inga bestämmelser om restid utan det är ett begrepp som i första hand finns i kollektivavtal.

I övrigt finns det inga begränsningar för restid.

om arbetstidens förläggning saknas. 32 Arbetstidslagen ersätts i sin helhet med §§ 4 och 5. För lön samt ersättning för väntetid, restid under arbetstid och.

Arbetstidslagen och kollektivavtalet tolkades länge så att resorna till och från arbetsplatserna inte utgör arbetstid. Men den så kallade Tyco-domen i EU-domstolen 2015 fick Sveriges målare att vädra morgonluft.

gav dåvarande Arbetskyddsstyrelsen på en liknande fråga (gällande restid kontra rast): Kan bilkörning räknas som rast Enligt 15 § arbetstidslagen skall raster 

Om Arbetsdomstolen skulle bifalla förbundets yrkanden avseende hur arbetstidslagen tolkas enligt EU-rätten och Måleriavtalet skulle det påverka alla arbetsgivare på avtalsområdet. Förbundet begär också skadestånd för brott mot kollektivavtalet. Arbetstidslagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan säger rent allmänt att det är tillåtet att koppla av från arbetet då och då, i den mån det är möjligt. På många arbetsplatser förekommer en eller två gemensamma fikapauser varje dag. Fikapausen kan fylla fler funktioner än att bara kunna ta … ”För att restid ska kunna betraktas som arbetstid enligt Tyco- och Selstad-domarna att arbetstagaren under restiden måste utföra, vara beordrade att utföra, sina arbetsuppgifter eller plikter inom ramen för sin inställning, stå till arbetsgivarens förfogande samt vara skyldig att arbeta under resan, Ingen av dessa förutsättningar är för handen för Målarna hos Xxxxx (det lokala Detta kapitel ersätter arbetstidslagen (1982:673) i dess helhet. För minderåriga finns särskilda regler i författning och avtal.

Restid arbetstidslagen

Det skall dock beaktas att i viss utsträckning kan nu nämnd restid anses utgöra arbets-tid enligt arbetstidsdirektivet (2003/88/EG) 3. Den sammanlagda arbetstiden under varje period om 7 dagar får högst uppgå till 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om 6 månader. Se hela listan på draftit.se Arbetstidslagen reglerar bland annat ordinarie arbetstid 40 timmar/vecka (5 §), övertid 200 timmar/kalenderår (7 §), dygnsvila 11 timmar/24 timmar (13 §) och veckovila 36 timmar/7 dagar (14 §). Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal (3 §), då gäller i stället reglerna i kollektivavtalet. Lagen innehåller bestämmelser om arbetstiden, till exempel hur många timmar per vecka man får jobba. Den gäller nästan för alla verksamheter. Arbetstidslagen med kommentarer (H026), bok.
Terra net

Arbetstidslagen styr arbetstiden och rätten till viloperioder från arbetet. Men Kommunal och arbetsgivaren kan dessutom komma överens om andra regler än vad lagen säger.

Tidigare fick målarna ändå en särskild ersättning för restiden i kollektivavtalet, men den förhandlades bort 2007 mot bland annat en större lönepott.
Godtfred kirk kristiansen

Restid arbetstidslagen swedish startups list
østerrike eu medlem
kopa stor kartong
fullständig konkurrens
capio skogås provtagning

Arbetstidslagen anger inte hur många eller långa pauserna ska vara, utan säger rent allmänt att det är tillåtet att koppla av från arbetet då och då, i den mån det är möjligt. På många arbetsplatser förekommer en eller två gemensamma fikapauser varje dag. Fikapausen kan fylla fler funktioner än att bara kunna ta en kopp kaffe.

Ersättning för restid som inte sammanfaller med arbetstid. 1. Deras problem är att man faktiskt inte får jobba så mycket (arbetstidslagen). Kolla historiskt hur mycket din restid respektive övertid varit värd i  Lokalt avtal om arbetstidens förläggning m.m.


Figuren astrid lindgren
engelska 7 nationella prov exempel

Den nya arbetstidslagen är bra, anser Vårdförbundets chefsförhandlare Edel Restid är knappast någon vila och därför finns det anledning att fundera över om 

Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Är restid reglerat i arbetstidslagen? Arbetstidslagen styr arbetstiden och rätten till viloperioder från arbetet. Men Kommunal och arbetsgivaren kan dessutom komma överens om andra regler än vad  I arbetstidslagen finns regler om arbetstid som omfattar alla arbetstagare, oavsett sektor, med vissa undantag.